Quyết định 621/QĐ-TCLN-VP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 621/QĐ-TCLN-VP

Tiêu đề: Quyết định 621/QĐ-TCLN-VP năm 2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng I trực thuộc Cục Kiểm lâm do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Số hiệu: 621/QĐ-TCLN-VP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Lâm nghiệp Người ký: Hà Công Tuấn Ngày ban hành: 30/12/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 621/QĐ-TCLN-VP năm 2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng I trực thuộc Cục Kiểm lâm do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I TRỰC ...
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 621/QĐ-TCLN-VP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 621/QĐ-TCLN-VP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 621/QĐ-TCLN-VP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 621/QĐ-TCLN-VP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 621/QĐ-TCLN-VP

Đang cập nhật