Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL

Tiêu đề: Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số hiệu: 28/2014/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh Ngày ban hành: 31/12/2014 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc chung quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa ...
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ
 • Điều 4. Hàng hóa cấm xuất khẩu
 • Điều 5. Hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép
 • Mục 2. QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ
 • Điều 6. Hàng hóa cấm nhập khẩu
 • Điều 7. Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh
 • Điều 8. Tác phẩm điện ảnh, sản phẩm nghe nhìn
 • Điều 9. Đồ chơi trẻ em
 • Điều 10. Máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị ...
 • Mục 3. QUY ĐỊNH VỀ MUA, BÁN, PHÂN PHỐI HÀNG HÓA
 • Điều 11. Mua, bán, phân phối hàng hóa
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHÂN LOẠI THEO MÃ SỐ HS THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH ...
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH VĂN ...
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài
 • Mẫu số 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình/ mỹ thuật ứng dụng/  tác phẩm nhiếp ảnh ...
 • Mẫu số 03 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu
 • Mẫu số 04 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu nhập ...
 • Mẫu số 05 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn  có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu
 • Mẫu số 06 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu và danh mục máy trò chơi điện tử có cài đặt chương ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL để xử lý: