Quyết định 450/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 450/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 450/QĐ-BKHCN năm 2015 Quy định phối hợp thực hiện nội dung công việc trong quản lý khoa học và công nghệ tại địa phương do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 450/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân Ngày ban hành: 17/03/2015 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 450/QĐ-BKHCN năm 2015 Quy định phối hợp thực hiện nội dung công việc trong quản lý khoa học và công nghệ tại địa phương do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRONG QUẢN LÝ KHOA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phối hợp thực hiện một số nội dung công việc trong ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ ...
 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRONG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 3. Nội dung phối hợp
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Công tác tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch KH"CN địa phương
 • Điều 5. Giải quyết các đề xuất đặt hàng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 6. Tổ chức các sự kiện, hoạt động KH"CN của Bộ tại địa phương
 • Điều 7. Thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu KH"CN
 • Điều 8. Các nội dung phối hợp khác
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy định
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 450/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 450/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 450/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 450/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 450/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật