Thông báo 1901/TB-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 1901/TB-TCHQ

Tiêu đề: Thông báo 1901/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Trisodium Phosphate Anhydrous (Nguyên liệu sản xuất hợp chất xử lý bề mặt kim loại, chống ăn mòn, chống gỉ sét, tăng độ bám dính của sơn) do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 1901/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái Ngày ban hành: 10/03/2015 Lĩnh vực: Tài chính

Ngày 10/03/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1901/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Trisodium Phosphate Anhydrous (Nguyên liệu sản xuất hợp chất xử lý bề mặt kim loại, chống ăn mòn, chống gỉ sét, tăng độ bám dính của sơn).

Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Trinatri Phosphat, dạng bột

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 1901/TB-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Thông báo 1901/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 1901/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 1901/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 1901/TB-TCHQ

Đang cập nhật