Quyết định 24/2006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 24/2006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 24/2006/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu Số hiệu: 24/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Minh Quang Ngày ban hành: 23/03/2006 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 24/2006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 24/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 24/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 24/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 24/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật