Thông tư 09/2015/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2015/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 09/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo và bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan biệt phái do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 09/2015/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Lê Hữu Đức Ngày ban hành: 04/03/2015 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 09/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo và bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan biệt phái do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO VÀ BẢO ĐẢM KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với sĩ quan biệt phái
  • Điều 4. Hồ sơ, trình tự thực hiện, mức hưởng và cách tính trả phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với sĩ quan ...
  • Điều 5. Bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan biệt phái
  • Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện
  • Điều 7. Hiệu lực thi hành
  • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2015/TT-BQP để xử lý: