Thông tư 14/2007/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2007/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 14/2007/TT-BTC Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 14/2007/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 08/03/2007 Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 14/2007/TT-BTC Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC
  • I - QUY ĐỊNH CHUNG
  • II/ NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
  • 1/ Nội dung chi của công tác y tế trong trường học:
  • III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2007/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 14/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 14/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 14/2007/TT-BTC

Đang cập nhật