Quyết định 18/2006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 18/2006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 18/2006/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 - 2010 Số hiệu: 18/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hạnh Ngày ban hành: 20/03/2006 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 18/2006/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 - 2010

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành ...
  • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2006 ...
  • I/ MỤC TIÊU CHUNG:
  • II/ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
  • III/ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
  • IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 18/2006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 18/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 18/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 18/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 18/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật