Thông tư 51/2015/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 51/2015/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 51/2015/TT-BTC Hướng dẫn xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 51/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 17/04/2015 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 51/2015/TT-BTC Hướng dẫn xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ...
 • Mục 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc xử lý tài chính khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi
 • Mục 2. KIỂM KÊ TÀI SẢN VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM KÊ
 • Điều 5. Tài sản của công ty nông, lâm nghiệp được tiếp tục duy trì, củng cố theo hình thức Nhà nước nắm ...
 • Điều 6. Tài sản của công ty nông, lâm nghiệp thuộc diện sắp xếp, chuyển đổi theo hình thức cổ phần hóa ...
 • Mục 3. XỬ LÝ CÁC KHOẢN CÔNG NỢ
 • Điều 7. Xử lý nợ phải thu khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi
 • Điều 8. Xử lý nợ phải trả tồn đọng
 • Mục 4. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI THEO HÌNH THỨC THÀNH LẬP CÔNG TY ...
 • Điều 9. Hình thức chuyển đổi
 • Điều 10. Phương thức và nguyên tắc chuyển đổi
 • Mục 5. BÁN CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CHO LAO ĐỘNG CÓ HỢP ĐỒNG NHẬN KHOÁN
 • Điều 11. Bán cổ phần ưu đãi cho lao động có hợp đồng nhận khoán không phải là cán bộ, công nhân, viên ...
 • Mục 6. XỬ LÝ ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÓ VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐẤT KHI THU HỒI BÀN GIAO ĐẤT VỀ ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 12. Bàn giao tài sản trên đất khi thực hiện thu hồi và bàn giao đất về địa phương theo quy định ...
 • Điều 13. Nguyên tắc xác định giá trị tài sản trên điện tích đất thu hồi khi địa phương giao đất hoặc ...
 • Mục 7. CHI PHÍ SẮP XẾP, CHUYỂN ĐỔI
 • Điều 14. Xác định mức chi phí sắp xếp, chuyển đổi
 • Điều 15. Hạch toán chi phí sắp xếp, chuyển đổi
 • Mục 8. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 51/2015/TT-BTC để xử lý:
 • Đang cập nhật