Quyết định 4908/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4908/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 4908/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Đề án "Huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 4908/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 24/12/2014 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 4908/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Đề án "Huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HUY ĐỘNG VỐN XÃ HỘI HÓA ĐỂ ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG”
 • Điều 1 Phê duyệt Đề án “Huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” với các nội dung ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3 Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công ...
 • MỞ ĐẦU
 • 1. Sự cần thiết xây dựng Đề án
 • 2. Phạm vi Đề án
 • 3. Căn cứ xây dựng Đề án
 • Phần I THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU HUY ĐỘNG VỐN XÃ HỘI HÓA ĐỂ ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
 • 1. Thực trạng thị trường hàng không
 • 2. Thực trạng năng lực hệ thống KCHT
 • 3. Kinh nghiệm thực hiện XHH về hàng không tại Việt Nam
 • 4. Đánh giá thực trạng huy động vốn XHH để đầu tư KCHT hàng không
 • 5. Kinh nghiệm quốc tế
 • 6. Nhu cầu đầu tư KCHT hàng không
 • Phần II ĐỊNH HƯỚNG HUY ĐỘNG VỐN XÃ HỘI HÓA ĐỂ ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG ĐẾN NĂM 2020
 • 1. Phân loại KCHT hàng không để thực hiện XHH
 • 2. Quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu
 • 3. Một số đặc thù của ngành hàng không liên quan đến công tác XHH đầu tư
 • 4. Mô hình XHH
 • 5. Danh mục đầu tư XHH
 • Phần III GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN XÃ HỘI HÓA ĐỂ ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG ĐẾN NĂM 2020
 • 1. Về cơ chế
 • 2. Về sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo điều hành
 • 3. Công tác quản lý nhà nước
 • 4. Về khoa học công nghệ
 • 5. Về hợp tác quốc tế
 • 6. Về nguồn nhân lực
 • 7. Giải pháp về vốn.
 • 8. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo điều hành đề nghị điều chỉnh và danh mục dự án kêu ...
 • Phần IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • I. Các cơ quan trực thuộc Bộ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4908/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4908/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4908/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4908/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4908/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật