Thông tư 75/2015/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 75/2015/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 75/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 18/05/2015 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 128 THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2014 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 75/2015/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 75/2015/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 75/2015/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 75/2015/TT-BTC

Đang cập nhật