Quyết định 1295/2004/QĐ-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1295/2004/QĐ-BLĐTBXH

Tiêu đề: Quyết định 1295/2004/QĐ-BLĐTBXH về Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm do Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành Số hiệu: 1295/2004/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc Ngày ban hành: 21/09/2004 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 1295/2004/QĐ-BLĐTBXH về Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm do Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Các thành viên Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm, Cục trưởng Cục Phòng, chống ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM
 • Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức và chế độ hoạt động của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ ...
 • Điều 2. Tổ công tác liên ngành gồm đại diện lãnh đạo cấp vụ, chuyên viên của một số Bộ, ngành, đoàn thể ...
 • Điều 3. Tổ công tác liên ngành thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quyết định số 613/2001 ...
 • Điều 4. Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ :
 • Điều 5. Thành viên của Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ :
 • Điều 6. Thành viên của Tổ công tác liên ngành có các quyền lợi như sau:
 • Điều 7. Trường hợp thành viên Tổ công tác liên ngành đi công tác, học tập dài hạn ba tháng trở lên hoặc ...
 • Điều 8. Tổ công tác liên ngành định kỳ 6 tháng họp 1 lần vào tuần thứ 3 của tháng 1 và tháng 6 để đánh ...
 • Điều 9. Kinh phí hoạt động thường trực của Tổ công tác liên ngành lấy từ kinh phí chỉ đạo phòng, chống ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1295/2004/QĐ-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1295/2004/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1295/2004/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1295/2004/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1295/2004/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật