Thông tư liên tịch 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC hướng dẫn chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp do Ban tài chính , quản trị Trung ương - Bộ tài chính ban hành Số hiệu: 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Ban Tài chính-Quản trị Trung ương, Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng, Đặng Hữu Hải Ngày ban hành: 05/04/2004 Lĩnh vực: Quốc phòng, Tài chính

Mục lục Thông tư liên tịch 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC hướng dẫn chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp do Ban tài chính , quản trị Trung ương - Bộ tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG CÁC CẤP
  • A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  • B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
  • I. CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TÁC ĐẢNG
  • II. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG
  • III. QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ SỔ KẾ TOÁN, BIỂU DỰ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  • IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN
  • C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
  • PHỤ LỤC Mẫu hướng dẫn ghi sổ, lập dự toán và báo cáo tài chính ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC

Đang cập nhật