Điều ước quốc tế 74/2005/LPQT

Click để xem chi tiết và Tải về Điều ước quốc tế 74/2005/LPQT

Tiêu đề: Hiệp định số 74/2005/LPQT về việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga Số hiệu: 74/2005/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Ngạnh Ngày ban hành: 24/06/2005 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Hiệp định số 74/2005/LPQT về việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga

 • HIỆP ĐỊNH GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC LIÊN ...
 • Điều 1. Hai Bên tập trung nỗ lực nhằm tạo ra những điều kiện bảo đảm cho sự phát triển các mối quan hệ ...
 • Điều 2. Bên Nga cấp cho Bên Việt Nam học bổng để công dân Việt Nam học tập và nâng cao trình độ chuyên ...
 • Điều 3. Hàng năm hai Bên trao đổi tương đương mỗi Bên đến 30 sinh viên, nghiên cứu sinh và thực tập ...
 • Điều 4. Hai Bên thực hiện hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ và văn học theo các hướng sau:
 • Điều 5. Hai Bên bảo đảm định kỳ gửi chuyên gia các trường đại học, trong đó có chuyên gia tiếng Việt ...
 • Điều 6. Bên nhận bảo đảm cho sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh và giảng viên/giáo viên đi theo ...
 • Điều 7. Sinh viên, nghiên cứu sinh và thực tập sinh hiện đang học tập tại các cơ sở giáo dục của Cộng ...
 • Điều 8. Hai Bên hỗ trợ việc tổ chức các cuộc triễn lãm - hội chợ và các hội thảo hàng năm với sự tham ...
 • Điều 9. Hai Bên hỗ trợ việc thành lập trên lãnh thổ nước mình phân hiệu của các cơ sở giáo dục của nước ...
 • Điều 10. Trên cơ sở có sự đồng thuận hai Bên có thể bổ sung và sửa đổi Hiệp định này.
 • Điều 11. Hiệp định này có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày ký và được mặc nhiên gia hạn từng 03 năm một ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Điều ước quốc tế 74/2005/LPQT để xử lý:

Tin tức về Điều ước quốc tế 74/2005/LPQT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Điều ước quốc tế 74/2005/LPQT

Đang cập nhật

Bình luận về Điều ước quốc tế 74/2005/LPQT

Đang cập nhật

Án lệ về Điều ước quốc tế 74/2005/LPQT

Đang cập nhật