Quyết định 879/QĐ-TCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 879/QĐ-TCT

Tiêu đề: Quyết định 879/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Số hiệu: 879/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam Ngày ban hành: 15/05/2015 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Quyết định 879/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế, thay ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các Vụ và đơn vị tương đương thuộc ...
 • QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 • Phần I QUY ĐỊNH CHUNG
 • I. MỤC ĐÍCH
 • II. PHẠM VI ÁP DỤNG
 • III. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
 • Phần II NỘI DUNG QUY TRÌNH
 • I. QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHAI THUẾ
 • II. QUY TRÌNH KẾ TOÁN THUẾ
 • III. CHẾ ĐỘ BÁO BÁO
 • Phần III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • I. THEO DÕI, GIÁM SÁT, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 • II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM GIỮA CÁC BỘ PHẬN THUỘC CƠ QUAN THUẾ TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY TRÌNH
 • PHỤ LỤC CÁC MẪU BIỂU BAN HÀNH KÈM THEO QUY TRÌNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 879/QĐ-TCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 879/QĐ-TCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 879/QĐ-TCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 879/QĐ-TCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 879/QĐ-TCT

Đang cập nhật