Nghị quyết 924/2015/UBTVQH13

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 924/2015/UBTVQH13

Tiêu đề: Nghị quyết 924/2015/UBTVQH13 về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 924/2015/UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 13/05/2015 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị quyết 924/2015/UBTVQH13 về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

 • NGHỊ QUYẾT VỀ TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM, ĐIỀU KIỆN NÂNG NGẠCH KIỂM TRA VIÊN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Tiêu chuẩn chung của Kiểm tra viên
 • Điều 3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm tra viên
 • Điều 4. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm tra viên chính
 • Điều 5. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm tra viên cao cấp
 • Điều 6. Hội đồng tuyển chọn, xét thi tuyển nâng ngạch Kiểm tra viên
 • Điều 7. Hội đồng thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp
 • Điều 8. Miễn nhiệm, cách chức Kiểm tra viên
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 924/2015/UBTVQH13 để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 924/2015/UBTVQH13

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 924/2015/UBTVQH13

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 924/2015/UBTVQH13

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 924/2015/UBTVQH13

Đang cập nhật