Chỉ thị 21/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 21/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2012 về tăng cường quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại tỉnh Thái Nguyên Số hiệu: 21/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Dương Ngọc Long Ngày ban hành: 30/10/2012 Lĩnh vực: Môi trường
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 21/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 21/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 21/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 21/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 21/CT-UBND

Đang cập nhật