Chỉ thị 13/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 13/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2013 về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Dương Ngọc Long Ngày ban hành: 11/06/2013 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 13/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 13/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 13/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 13/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 13/CT-UBND

Đang cập nhật