Quyết định 632/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 632/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Số hiệu: 632/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Văn Thành Ngày ban hành: 26/03/2015 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI ...
 • Điều 1. Phê duyệt Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành ...
 • Điều 2. Việc soạn thảo, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật ...
 • Điều 3. Kinh phí thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 theo quy định tại ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng ...
 • CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2015
 • 1. SỞ XÂY DỰNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • 2. SỞ NỘI VỤ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • 3. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • 4. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • 5. SỞ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • 6. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • 7. SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • 8. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • 9. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • 10. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • 11. SỞ TƯ PHÁP CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • 12. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • 13.SỞ CÔNG THƯƠNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • 14. SỞ NGOẠI VỤ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • 15. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • 16. SỞ Y TẾ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • 17. THANH TRA THÀNH PHỐ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • 18. CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 632/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 632/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 632/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 632/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 632/QĐ-UBND

Đang cập nhật