Quyết định 16/2010/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 16/2010/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 16/2010/QĐ-UBND về thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc Số hiệu: 16/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Ngọc Phi Ngày ban hành: 08/07/2010 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 16/2010/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 16/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 16/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 16/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 16/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật