Hướng dẫn 405/HD-SXD

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 405/HD-SXD

Tiêu đề: Hướng dẫn 405/HD-SXD năm 2015 xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Số hiệu: 405/HD-SXD Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Quốc Vinh Ngày ban hành: 22/05/2015 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 405/HD-SXD để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 405/HD-SXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 405/HD-SXD

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 405/HD-SXD

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 405/HD-SXD

Đang cập nhật