Quyết định 946/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 946/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 946/QĐ-TTg năm 2015 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” và Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 946/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 26/06/2015 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 946/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 946/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 946/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 946/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 946/QĐ-TTg

Đang cập nhật