Quyết định 1854/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1854/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 1854/QĐ-BYT năm 2015 phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ đa khoa" do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 1854/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Quang Cường Ngày ban hành: 18/05/2015 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 1854/QĐ-BYT năm 2015 phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ đa khoa" do Bộ Y tế ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU “CHUẨN NĂNG LỰC CƠ BẢN CỦA BÁC SĨ ĐA KHOA”
  • Điều 1. Phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ đa khoa” kèm theo Quyết định này.
  • Điều 2. Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ đa khoa là các năng lực người bác sĩ đa khoa cần có khi thực ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ trưởng, Cục ...
  • CHUẨN NĂNG LỰC CƠ BẢN CỦA BÁC SĨ ĐA KHOA
  • Phần một GIỚI THIỆU CHUNG
  • Phần hai CHUẨN NĂNG LỰC CƠ BẢN BÁC SỸ ĐA KHOA
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1854/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1854/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1854/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1854/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1854/QĐ-BYT

Đang cập nhật