Thông tư 07/2016/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2016/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 07/2016/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh Ngày ban hành: 10/03/2016 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
 • Điều 3. Các trường hợp được Điều chỉnh giá hợp đồng
 • Chương II PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
 • Điều 4. Thủ tục, trình tự thực hiện Điều chỉnh giá hợp đồng
 • Điều 5. Điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói
 • Điều 6. Điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo đơn giá cố định
 • Điều 7. Điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo thời gian
 • Điều 8. Điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo đơn giá Điều chỉnh
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 9. Điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo giá kết hợp
 • Điều 10. Phương pháp Điều chỉnh giá hợp đồng
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Theo Thông tư 07/2016 thì các trường hợp sau đây được điều chỉnh giá hợp đồng:

- Đối với hợp đồng trọn gói: Chỉ Điều chỉnh giá hợp đồng đối với những khối lượng công việc bổ sung hợp lý, những khối lượng thay đổi giảm so với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký và các trường hợp bất khả kháng.

- Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:

+ Bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng.

+ Các trường hợp bất khả kháng và bất khả kháng khác.

- Đối với hợp đồng theo thời gian:

+ Thời gian thực tế thực hiện công việc được nghiệm thu tăng hoặc giảm lớn hơn 20% thời gian thực hiện ghi trong hợp đồng.

+ Bổ sung chuyên gia hợp lý chưa có mức thù lao cho chuyên gia trong hợp đồng.

+ Khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương làm thay đổi mặt bằng tiền lương chuyên gia ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng; và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

- Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

+ Khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng.

+ Bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng.

+ Điều chỉnh đơn giá toàn bộ hoặc một số đơn giá cho những công việc mà tại thời Điểm ký hợp đồng bên giao thầu và bên nhận thầu đã thỏa thuận Điều chỉnh sau một Khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Các trường hợp bất khả kháng và bất khả kháng khác.

- Đối với hợp đồng theo giá kết hợp: bao gồm các trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng trên.

Thông tư 07/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư 08/2010/TT-BXD.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2016/TT-BXD để xử lý: