Nghị quyết 93/2015/QH13

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 93/2015/QH13

Tiêu đề: Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động do Quốc hội ban hành Số hiệu: 93/2015/QH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 22/06/2015 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động

Mục lục Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động do Quốc hội ban hành

  • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
  • Điều 1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm ...
  • Điều 2. Giao Chính phủ:
  • Điều 3. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của ...
  • Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 93/2015/QH13 để xử lý: