Quyết định 28/2015/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 28/2015/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 28/2015/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 21/07/2015 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ MỚI THOÁT NGHÈO
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguồn vốn cho vay
 • Điều 4. Mức cho vay
 • Điều 5. Thời hạn cho vay
 • Điều 6. Lãi suất cho vay
 • Điều 7. Gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn
 • Điều 8. Hồ sơ, thủ tục cho vay và xử lý nợ bị rủi ro
 • Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan
 • Điều 10. Điều khoản thi hành

Ngày 21/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

Nguồn vốn cho vay

Nguồn vốn cho vay theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 28/2015/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 28/2015/QĐ-TTg

Phân tích chính sách về Quyết định 28/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 28/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 28/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật