Quy chế 1319/QCPH-CQTTGSNH-TCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chế 1319/QCPH-CQTTGSNH-TCT

Tiêu đề: Quy chế 1319/QCPH-CQTTGSNH-TCT năm 2015 về phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng và Tổng cục Thuế Số hiệu: 1319/QCPH-CQTTGSNH-TCT Loại văn bản: Quy chế Nơi ban hành: Tổng cục Thuế, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Người ký: Bùi Văn Nam, Nguyễn Hữu Nghĩa Ngày ban hành: 11/05/2015 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Ngân hàng, tiền tệ

Ngày 11/05/2015, Giám sát ngân hàng và Tổng cục Thuế đã có Quy chế 1319/QCPH-CQTTGSNH-TCT năm 2015 về phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng và Tổng cục Thuế.

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức, thời hạn, thẩm quyền và trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính (sau đây gọi chung là các bên) trong trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền và chống trốn thuế, gian lận thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Nội dung trao đổi, cung cấp thông tin

1. Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật thuế của cá nhân, tổ chức liên quan đến phòng chống rửa tiền.

2. Thông tin về cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch tài chính qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

3. Thông tin phản hồi về kết quả xử lý thông tin đã được trao đổi, cung cấp.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chế 1319/QCPH-CQTTGSNH-TCT để xử lý:

Tin tức về Quy chế 1319/QCPH-CQTTGSNH-TCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chế 1319/QCPH-CQTTGSNH-TCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chế 1319/QCPH-CQTTGSNH-TCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chế 1319/QCPH-CQTTGSNH-TCT

Đang cập nhật