Chỉ thị 80-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 80-TTg

Tiêu đề: Chỉ thị 80-TTg năm 1978 về công tác quy hoạch Huyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 80-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị Ngày ban hành: 25/01/1978 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Chỉ thị 80-TTg năm 1978 về công tác quy hoạch Huyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH HUYỆN
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ TRỌNG KHI XÂY DỰNG QUY HOẠCH CỦA CÁC NGÀNH VÀ TỔNG HỢP QUY HOẠCH HUYỆN
  • III. NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM ĐỂ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG QUY HOẠCH HUYỆN VÀ XÉT DUYỆT CÁC QUY HOẠCH HUYỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 80-TTg để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 80-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 80-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 80-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 80-TTg

Đang cập nhật