Chỉ thị 4211/CT-BNN-TY

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 4211/CT-BNN-TY

Tiêu đề: Chỉ thị 4211/CT-BNN-TY năm 2015 về tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 4211/CT-BNN-TY Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 29/05/2015 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Chỉ thị 4211/CT-BNN-TY năm 2015 về tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, ...
  • 1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
  • 2. Cục Thú y:

Ngày 29/05/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 4211/CT-BNN-TY năm 2015 về tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Triển khai thực hiện việc quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn; rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch cơ sở giết mổ chưa hợp lý; ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể về xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các cơ sở giết mổ nằm trong quy hoạch;

b) Chỉ đạo và giao UBND huyện xác định lộ trình từng bước đình chỉ hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh ATTP theo quy định; chỉ đạo UBND xã quản lý chặt chẽ việc chấp hành vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, xử lý triệt để các cơ sở vi phạm theo quy định;

c) Chỉ đạo các lực lượng Công an, Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên ngành thú y kiểm tra, xử lý theo quy định hiện hành các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động giết mổ động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; vi phạm về yêu cầu vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế dùng làm thực phẩm đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 30/2012/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 7 năm 2012 (QCVN 01-100:2012/BNNPTNT); kiểm tra, chấn chỉnh các hành vi vi phạm liên quan tới đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khâu bán lẻ sản phẩm động vật tươi sống tại các chợ ở khu vực đô thị và nông thôn;

d) Chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật tới người tham gia giết mổ động vật, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; tuyên truyền để người kinh doanh và người tiêu dùng có thói quen sử dụng thịt gia súc, gia cầm được cung cấp từ các cơ sở giết mổ có kiểm soát của cơ quan chuyên ngành Thú y.

đ) Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chuyên ngành thú y địa phương tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ ở địa phương theo Quyết định 87/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; kiểm tra định kỳ các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn và tổ chức tái kiểm tra 100% cơ sở giết mổ động vật loại C theo Thông tư 45/2015/TT-BNNPTNT (thay thế Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT); đề xuất với Chính quyền địa phương, kiên quyết đóng cửa các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 4211/CT-BNN-TY để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 4211/CT-BNN-TY

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 4211/CT-BNN-TY

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 4211/CT-BNN-TY

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 4211/CT-BNN-TY

Đang cập nhật