Quyết định 32/2015/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 32/2015/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn điều lệ Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 32/2015/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 04/08/2015 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn điều lệ Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác
 • Chương II TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHẾ ĐỘ TRANG BỊ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC
 • Điều 3. Các chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả sau khi đã nghỉ công tác, không quy ...
 • Điều 4. Các chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác
 • Điều 5. Các chức danh được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một xe ô tô với giá mua tối ...
 • Điều 6. Các chức danh được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác với mức ...
 • Điều 7. Trang bị, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự ...
 • Điều 8. Thay thế xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Ban Quản lý dự án
 • Điều 9. Trang bị xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án
 • Điều 10. Trang bị xe ô tô tại công ty nhà nước
 • Điều 11. Thẩm quyền điều chỉnh mức giá mua xe ô tô
 • Chương III CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG Ô TÔ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ CÔNG TY NHÀ NƯỚC
 • Điều 12. Quản lý, sử dụng số xe ô tô tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án
 • Điều 13. Thuê dịch vụ xe ô tô
 • Điều 14. Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô
 • Điều 15. Bố trí xe ô tô phục vụ công tác tại công ty nhà nước
 • Điều 16. Chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 18. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương ...
 • Điều 19. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án và công ty nhà nước
 • Chương V XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 20. Xử lý vi phạm trong việc mua sắm trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Điều khoản thi hành
 • Điều 22. Trách nhiệm thi hành

Quyết định 32/2015/QĐ-TTg tiêu chuẩn, định mức và quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH một thành viên 100% vốn điều lệ Nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/8/2015.

Quyết định gồm 6 chương, 22 Điều quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại là xe ô tô; chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được NSNN bảo đảm kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước và Công ty TNHH một thành viên 100% vốn điều lệ Nhà nước.

Tiêu chuẩn, định mức, chế độ trang bị, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác

Quyết định 32/2015 quy định việc sử dụng xe ô tô phục vụ công tác được quy định với các tiêu chuẩn, định mức sau:

 • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; CTN; Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội: sử dụng thường xuyên một xe ô tô kể cả sau khi nghỉ công tác và không quy định mức giá ô tô cụ thể.
 • Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch QH, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW, Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên: sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác.

Ngoài ra, Quyết định 32 còn quy định việc sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một xe ô tô giá mua tối đa 1.100 triệu đồng/một xe; sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác với mức giá mua xe tối đa 920 triệu đồng/ một xe; sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án;…

Chế độ quản lý, sử dụng ô tô tại các cơ quan, đơn vị, ban quản lý dự án và công ty nhà nước

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và địa phương quản lý xe ô tô bằng một trong hai hình thức sau:

 • Giao cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án tiếp tục quản lý để bố trí xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh có tiêu chuẩn.
 • Giao đơn vị sự nghiệp công hoặc doanh nghiệp dịch vụ công ích quản lý xe ô tô để bố trí xe phục vụ công tác cho các chức danh cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án có tiêu chuẩn.

Trường hợp các chức danh có đủ tiêu chuẩn tự nguyện đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đưa đón; mức khoán kinh phí được xác định từng tháng theo cơ sở:

 • Khoảng cách thực tế từ nhà ở đến nơi làm việc;
 • Đơn giá bình quân của phương tiện vận tải công cộng;
 • Số ngày làm việc theo quy định;
 • Số lượt đưa đón.

Các cơ quan, tổ chức được trang bị xe ô tô theo quy định tại Quyết định 32/2015/QĐ-TTg thực hiện việc quản lý xe ô tô; tổ chức hạch toán và công khai chi phí sử dụng xe.

Quyết định 32/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 21/9/2015 đồng thời thay thế Quyết định 59/2007/QĐ-TTg và Quyết định 61/2010/QĐ-TTg.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 32/2015/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 32/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 32/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 32/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật