Thông tư 38/2015/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 38/2015/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 38/2015/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Số hiệu: 38/2015/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 30/07/2015 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 38/2015/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 11/2014/TT-BGTVT NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ ...
  • Điều 2. Bãi bỏ khoản 4 Điều 6 và khoản 4 Điều 15 của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm ...
  • Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Ngày 30/07/2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 38/2015/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh

1. Sửa đổi, bổ sung điểm d, điểm đ khoản 10 Điều 4 như sau:

“d) Ngoài hệ thống cáp chủ, phải bố trí các dây neo chống dao động thẳng đứng và dao động ngang cho hệ dầm mặt cầu.

đ) Các nhịp cầu ≤ 50 m hoặc có tỷ số B/L ≥ 1/25 có thể không cần bố trí hệ dây neo chống dao động ngang; các nhịp cầu 50m < L ≤ 80 m hoặc có tỷ số 1/35 ≤ B/L < 1/25 có thể bố trí hệ thống dây neo chống dao động thẳng đứng đồng thời chống dao động ngang; các nhịp cầu có L > 80m hoặc có tỷ số B/L < 1/35 phải bố trí hệ dây neo chống dao động thẳng đứng và dao động ngang riêng biệt để giữ ổn định.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 8 Điều 5 như sau:

“4. Cầu ở miền núi không đặt ở thượng lưu thác, trường hợp cần thiết phải cách xa thác ít nhất 2 km hoặc các trụ phải đặt tại vị trí cao hơn đỉnh thác và phải có giải pháp bảo vệ đặc biệt đối với người, phương tiện qua cầu.”

“8. Không bố trí cầu treo dân sinh trong phạm vi 1 km tính từ khu vực có đập thủy điện. Trường hợp cần thiết phải có những thông số về thủy điện để đảm bảo tính ổn định của công trình.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 8 như sau:

“b) Hệ số tải trọng của xe và người lấy bằng 1,5; không xét tác động xung kích của hoạt tải người và phương tiện thô sơ.”

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 38/2015/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 38/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 38/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 38/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 38/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật