Quyết định 25/2004/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 25/2004/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 25/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Xưởng Xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng thành Công ty cổ phần Xây lắp điện Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Số hiệu: 25/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý Ngày ban hành: 14/04/2004 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 25/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Xưởng Xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng thành Công ty cổ phần Xây lắp điện Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XƯỞNG XÂY LẮP ĐIỆN THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY ...
  • Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xưởng Xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng (doanh nghiệp ...
  • Điều 2. Chuyển Xưởng Xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng thành Công ty cổ phần Xây lắp điện ...
  • Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:
  • Điều 4. Công ty cổ phần Xây lắp điện Hải Phòng là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp ...
  • Điều 5. Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Điện lực Hải Phòng tổ chức bán ...
  • Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 25/2004/QĐ-BCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 25/2004/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 25/2004/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 25/2004/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 25/2004/QĐ-BCN

Đang cập nhật