Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 51/2014/QĐ-UBND về bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Số hiệu: 20/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính Ngày ban hành: 07/09/2015 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 51/2014/QĐ-UBND về bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-UBND NGÀY 26/12/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC ...
  • Điều 1. Sửa đổi phân vị trí đất ở của xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa tại mục 1.5, phần III, phụ lục số 6 ...
  • Điều 2. Sửa đổi phân vị trí đất nông nghiệp của thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng tại mục 1.1, phần IX ...
  • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung phân vị trí đất nông nghiệp, quy định khu vực của huyện Vĩnh Linh tại phần VII ...
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ điểm 1.5, Mục III; điểm 1.1, Mục ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật