Thông tư 216/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 216/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 216/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 10/11/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thi hành án

Mục lục Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Tổ chức thu phí thi hành án dân sự
  • Điều 4. Mức thu phí thi hành án dân sự
  • Điều 5. Thu, nộp phí thi hành án dân sự
  • Điều 6. Trường hợp không phải chịu phí thi hành án dân sự
  • Điều 7. Miễn, giảm phí thi hành án dân sự
  • Điều 8. Kê khai, nộp phí thi hành án dân sự
  • Điều 9. Quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự
  • Điều 10. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 216/2016/TT-BTC để xử lý: