Thông tư 09-LĐ/TT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09-LĐ/TT

Tiêu đề: Thông tư 09-LĐ/TT-1966 hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo lái xe ô tô đã ban hành cho thời chiến do Bộ Lao động ban hành Số hiệu: 09-LĐ/TT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động Người ký: Bùi Quỳ Ngày ban hành: 22/06/1966 Lĩnh vực: Quốc phòng, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 09-LĐ/TT-1966 hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo lái xe ô tô đã ban hành cho thời chiến do Bộ Lao động ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ ĐÃ BAN HÀNH CHO THỜI CHIẾN
  • I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU ĐÀO TẠO
  • II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO
  • III. HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09-LĐ/TT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 09-LĐ/TT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 09-LĐ/TT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 09-LĐ/TT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 09-LĐ/TT

Đang cập nhật