Nghị quyết 99/2015/QH13

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 99/2015/QH13

Tiêu đề: Nghị quyết 99/2015/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Quốc hội ban hành Số hiệu: 99/2015/QH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 11/11/2015 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị quyết 99/2015/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Quốc hội ban hành

 • NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
 • Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
 • Điều 2. Giao Chính phủ
 • Điều 3. Giám sát việc thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 1 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
 • PHỤ LỤC SỐ 2 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
 • PHỤ LỤC SỐ 3 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2016
 • PHỤ LỤC SỐ 4 DỰ TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2016
 • PHỤ LỤC SỐ 5 CÁC KHOẢN THU, CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NĂM 2016
 • PHỤ LỤC SỐ 6 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TPCP CÒN DƯ CỦA CÁC DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 1A VÀ ...

Dự toán ngân sách 2016 – tăng lương cơ sở từ 1/5/2016

Vào ngày 11/11/2016, tại kỳ họp Quốc hội thứ 10, Quốc hội đã ban hành Nghị Quyết 99/2015/NQ-QH13, nội dung quan trọng trong Nghị quyết này là vấn đề kiểm soát chi Ngân sách cũng như thực hiện tăng lương cơ sở, tăng mức trợ cấp lương hưu trong năm 2016, thực hiện một số nhiệm vụ ngân sách nhà nước.

Tăng lương cơ sở - tăng trợ cấp hưu trí

Theo điểm d khoản 1 điều 2 Nghị quyết 99/2015 này thì từ ngày 1/1/2016 sẽ thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2 triệu đồng/tháng, giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995; mục đích điều chỉnh là nhằm đảm bảo lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở.

Đối với các đối tượng được điều chỉnh tăng 8% tiền lương theo Nghị quyết 78/2014/QH13 thì sẽ tiếp tục thực hiện từ 1/1/2016 đến hết 30/4/2016 (các đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống).

Từ ngày 1/1/2016 sẽ tăng lương cơ sở từ 1,15 triệu/tháng lên 1,21 triệu/tháng, tuy nhiên sẽ đảm bảo những đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống sẽ không bị giảm so với mức đang hưởng.

Riêng với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công sẽ tiếp tục giữ mức tăng 8% như năm 2015.

Tiết kiệm chi, hạn chế mua xe công, hạn chế đi nghiên cứu, khảo sát ở nước ngoài …

Tại điểm c khoản 1 điều 2 Nghị quyết 99 này, Chính phủ cũng được yêu cầu phải thực hiện chi theo đúng dự toán được giao, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của các bộ ngành.

Kinh phí tổ chức khánh tiết, hội nghị, hội thảo; kinh phí đi nghiên cứu khảo sát nước ngoài; kinh phí mua sắm xe công, trang thiết bị đắt tiền sẽ phải hạn chế tối đa; từng bước thực hiện khoán xe công với một số chức danh.

Chính phủ cũng được yêu cầu phải hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách làm giảm thu ngân sách; với các chính sách làm tăng chi ngân sách thì chỉ ban hành khi thực sự cần thiết và có nguồn đảm bảo.

Phát hành trái phiếu Chính phủ

Sẽ phát hành 60.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ để đầu tư dự án, công trình.

Chính phủ sẽ phải kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN, tìm biện pháp tích cực để giảm bội chi và tăng chi trả nợ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là đối với các khoản vay mới, vay có bảo lãnh của Chính phủ.

Chi tiết cân đối nguồn thu – chi của Ngân sách được nêu rõ tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Nghị quyết 99/2015/QH13 dã được quốc hội thông qua vào ngày 11/11/2015.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 99/2015/QH13 để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 99/2015/QH13

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 99/2015/QH13

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 99/2015/QH13

Đang cập nhật