Công văn 8826/BNN-TCLN

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 8826/BNN-TCLN

Tiêu đề: Công văn 8826/BNN-TCLN năm 2015 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 8826/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn Ngày ban hành: 27/10/2015 Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính

Mục lục Công văn 8826/BNN-TCLN năm 2015 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • PHỤ LỤC 01 TỔNG HỢP DỰ KIẾN CÁC ĐƠN VỊ CHƯA KÝ HỢP ĐỒNG ỦY THÁC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
  • PHỤ LỤC 02 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NỢ ĐỌNG TIỀN DVMTR CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 20/10/2015

Ngày 27/10/2015, Bộ NNPTNT đã ban hành Công văn 8826/BNN-TCLN thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Bộ NNPTNT đề nghị UBND cấp tỉnh thực hiện 3 hoạt động sau:

- Rà soát các đơn vị sử dụng DVMTR chưa ký hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR, ký hợp đồng mà còn nợ tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh

- Chỉ đạo, đôn đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và chủ rừng là tổ chức kịp thời chi trả tiền DVMTR cho chủ rừng

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai Nghị định 40/2015/NĐ-CP quy định xử phạt về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trong đó có quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực chi trả DVMTR.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 8826/BNN-TCLN để xử lý:

Tin tức về Công văn 8826/BNN-TCLN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 8826/BNN-TCLN

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 8826/BNN-TCLN

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 8826/BNN-TCLN

Đang cập nhật