Thông tư 75/2015/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 75/2015/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 75/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 75/2015/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 24/11/2015 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 75/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU HÀNG HẢI
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải - Mã số đăng ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 06 năm 2016. Bãi bỏ Thông tư số 17/2010 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ ...
 • QCVN 20:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU HÀNG HẢI
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2. Đối tượng áp dụng
 • 1.3. Giải thích từ ngữ
 • 1.4. Hướng luồng hàng hải
 • 1.5. Phía khống chế của báo hiệu hàng hải
 • 1.6. Phân loại báo hiệu hàng hải
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 2.1. Đèn biển
 • 2.2. Đăng tiêu
 • 2.3. Chập tiêu
 • 2.4. Báo hiệu dẫn luồng
 • 2.5. Các báo hiệu hàng hải khác
 • 2.6. Độ lệch cho phép của báo hiệu nổi trong quá trình sử dụng
 • 2.7. Đặc tính ánh sáng ban đêm của báo hiệu thị giác
 • 2.8. Báo hiệu hàng hải AIS
 • 2.9. Báo hiệu Tiêu Radar (Racon)
 • 2.10. Báo hiệu âm thanh
 • 3. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 • 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Phụ lục 1. Hệ số tương phản của một số mục tiêu với nền phía sau
 • Phụ lục 2. Đặc điểm và giới hạn của màu thông thường
 • Phụ lục 3. Đặc điểm và giới hạn của màu huỳnh quang
 • Phụ lục 4. Công thức tính bán kính quay vòng của báo hiệu nổi
 • Phụ lục 5: Bảng mã Morse sử dụng cho Racon
 • Phụ lục 6: Công thức tính toán thiết lập đèn biển, đăng tiêu độc lập
 • Phụ lục 7: Tính toán thiết kế chập tiêu
 • Phụ lục 8: Bảng tín hiệu đèn của báo hiệu tình trạng giao thông trên luồng
 • Phụ lục 09: Số lượng và bố trí báo hiệu khu vực nuôi trồng thủy sản
 • Phụ lục 10: Số lượng và bố trí báo hiệu công trình thu năng lượng sóng và thủy triều.
 • Phụ lục 11: Tham khảo các tài liệu hướng dẫn, các khuyến cáo của Tổ chức Hải đăng quốc tế (IALA) về báo ...

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, ngày 24/11/2015, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 75/2015/TT-BGTVT ban hành QCVN 20 : 2015/BGTVT về báo hiệu hàng hải.

QCVN 20 : 2015/BGTVT này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của báo hiệu hàng hải được lắp đặt trong các vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

Cụ thể, Quy chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật đối với: Đèn biển; Đăng tiêu; Chập tiêu; Báo hiệu dẫn luồng và Các báo hiệu hàng hải khác.

Trong đó, tại mỗi phầ, Quy chuẩn quy định các nội dung về: tác dụng và các thông số kỹ thuật.

Việc thiết kế, gia công chế tạo, xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành và khai thác các báo hiệu hàng hải phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

Các báo hiệu và thiết bị báo hiệu hàng hải, trước khi đưa vào sử dụng khai thác phải được chứng nhận hợp quy hoặc được Bộ GTVT chấp thuận bằng văn bản.

Ban hành kèm Quy chế là các phụ lục:

Phụ lục 1. Hệ số tương phản của một số mục tiêu với nền phía sau

Phụ lục 2. Đặc điểm và giới hạn của màu thông thường

Phụ lục 3. Đặc điểm và giới hạn của màu huỳnh quang

Phụ lục 4. Công thức tính bán kính quay vòng của báo hiệu nổi

Phụ lục 5: Bảng mã Morse sử dụng cho Racon

Phụ lục 6: Công thức tính toán thiết lập đèn biển, đăng tiêu độc lập

Phụ lục 7: Tính toán thiết kế chập tiêu

Phụ lục 8: Bảng tín hiệu đèn của báo hiệu tình trạng giao thông trên luồng

Phụ lục 09: Số lượng và bố trí báo hiệu khu vực nuôi trồng thủy sản

Phụ lục 10: Số lượng và bố trí báo hiệu công trình thu năng lượng sóng và thủy triều.

Phụ lục 11: Tham khảo các tài liệu hướng dẫn, các khuyến cáo của Tổ chức Hải đăng quốc tế về báo hiệu hàng hải.

Thông tư 75/2015/TT-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2016 và bãi bỏ Thông tư 17/2010/TT-BGTVT.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 75/2015/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 75/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 75/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 75/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 75/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật