Thông tư 40/2015/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 40/2015/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 40/2015/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên Ngày ban hành: 16/11/2015 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU VÀ CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc
 • Chương II CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU
 • Điều 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương
 • Điều 4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương
 • Điều 5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh và tương đương
 • Điều 6. Cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến trung ương và tương đương
 • Điều 7. Điều kiện của cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu
 • Chương III ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU
 • Điều 8. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y ...
 • Điều 9. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y ...
 • Chương IV CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 10. Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 11. Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 12. Sử dụng Giấy chuyển tuyến và Giấy hẹn khám lại trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Chương V TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
 • Điều 13. Trách nhiệm của Sở Y tế
 • Điều 14. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 15. Trách nhiệm của Y tế các Bộ, Ngành
 • Điều 16. Trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 19. Điều khoản tham chiếu
 • PHỤ LỤC SỐ 01 DANH MỤC CÁC BỆNH, NHÓM BỆNH VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC SỬ DỤNG GIẤY CHUYỂN TUYẾN TRONG NĂM ...
 • PHỤ LỤC SỐ 02 MẪU GIẤY HẸN KHÁM LẠI

Nới lỏng quy định về tuyến khám BHYT

Ngày 16/11/2015, căn cứ các quy định của Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi năm 2014) và các nghị định hướng dẫn, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 40/2015/TT-BYT hướng dẫn việc đăng ký khám chữa bệnh BHYT và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT.

Theo quy định tại Thông tư 40/2015/TT-BYT, người đã đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khi khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh sẽ được xem là khám đúng tuyến.

6 trường hợp được chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT từ năm 2016

 • Chuyển tuyến đến bệnh viện huyện đối với người đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã, bao gồm cả các bệnh viện huyện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh.
 • Chuyển tuyến từ bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.
 • Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào.
 • Người bệnh sau giai đoạn điều trị cấp cứu được chuyển vào điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều trị ổn định.
 • Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến.
 • Chuyển tuyến khám chữa bệnh đối với người tham gia BHYT đi công tác, học tập, làm việc lưu động hoặc tạm trú dưới 12 tháng tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa phương đó tương đương với tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế.

Có thể thấy là với quy định này, việc xác định nơi khám chữa bệnh ban đầu của người dân đã được nới lỏng hơn rất nhiều.

Quy định về sử dụng Giấy chuyển tuyến và Giấy hẹn khám lại trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: chỉ cần có giấy chuyển tuyến thì người bện được chuyển tuyến khám chữa bệnh trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng.

Thông tư 40/2015/TT-BYT này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 40/2015/TT-BYT để xử lý: