Công văn 4791/BHXH-VP

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 4791/BHXH-VP

Tiêu đề: Công văn 4791/BHXH-VP năm 2015 về lùi thời gian thực hiện quy trình nghiệp vụ, mẫu biểu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 4791/BHXH-VP Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Vũ Xuân Hiển Ngày ban hành: 27/11/2015 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Ngày 27/11 vừa qua, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 4791/BHXH-VP để chỉ đạo lùi thời gian thực hiện quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ, báo cáo ban hành tại Quyết định 959/QĐ-BHXH.

Theo đó, BHXH yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện công việc sau:

- Lùi thời gian thực hiện các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ, báo cáo ban hành tại Quyết định 959/QĐ-BHXH đến hết 31/12/2015. Các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ này sẽ áp dụng từ 1/1/2016.

- Trung tâm công nghệ thông tin phải nhanh chóng sửa đổi nâng cấp phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và phối hợp tập huấn BHXH các tỉnh khai thác phần mềm này trước 31/12/2015.

Bên cạnh đó, Công văn 4791/BHXH-VP này cũng điều đính chính dòng thứ 15, trang 16 của quyết định 959 từ “hưởng chính sách nhưng tối thiểu là 01 tháng” thành “hưởng chính sách nhưng tối thiểu là 03 tháng”.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 4791/BHXH-VP để xử lý:

Tin tức về Công văn 4791/BHXH-VP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 4791/BHXH-VP

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 4791/BHXH-VP

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 4791/BHXH-VP

Đang cập nhật