Công văn 6555/HTQTCT-HT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 6555/HTQTCT-HT

Tiêu đề: Công văn 6555/HTQTCT-HT năm 2015 triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành Số hiệu: 6555/HTQTCT-HT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Người ký: Nguyễn Công Khanh Ngày ban hành: 28/12/2015 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

Để bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn, tại Công văn 6555/HTQTCT-HT Cục Hộ tịch, quốc tịch chứng thực đề nghị Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch tại địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.

2. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn để bảo đảm 100% công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật trước ngày 01/01/2020.

3. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn, đáp ứng kịp thời yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân.

4. Đối với những việc hộ tịch đã được Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, UBND cấp xã thụ lý trước ngày 01/01/2016 mà chưa giải quyết xong thì tiếp tụcđược giải quyết theo quy định pháp luật có hiệu lực vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ và được sử dụng biểu mẫu hộ tịch tương ứng.

Kể từ ngày 02/01/2016, thống nhất áp dụng quy định của Luật hộ tịch, Nghị định 123/2015/NĐ-CP và Thông tư 15/2015/TT-BTP khi tiếp nhận và giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch mới.

5. Về việc sử dụng biểu mẫu giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch

Theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP, Thông tư 15/2015/TT-BTP thì Cơ quan đăng ký hộ tịch sử dụng Sổ hộ tịch để ghi những việc hộ tịch được đăng ký bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm; Sổ hộ tịch chỉ sử dụng trong năm, không sử dụng để đăng ký cho năm tiếp theo.

6. Về lệ phí đăng ký hộ tịch

Ngày 13/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 179/2015/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND. Thông tư có hiệu lực từ ngày01/01/2016. Đề nghị các Sở Tư pháp chủ động nghiên cứu, đề xuất UBND cấp tỉnh sớm trình HĐND cấp tỉnh ban hành Nghị quyết về lệ phí đăng ký hộ tịch tại địa phương theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

7. Cung cấp cho Phòng Tư pháp cấp huyện Bảng hướng dẫn thực hiện việc miễn hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ nước ngoài sử dụng tại Việt Nam và chứng nhận lãnh sự đối với giấy tờ Việt Nam sử dụng ở nước ngoài theo Công văn 2897/HTQTCT-HT ngày 06/6/2014 của Cục.

8. Để bảo đảm quy định về việc cấp Số định danh cá nhân khi khai sinh của Luật hộ tịch, Nghị định 123/2015/NĐ-CP từ ngày 01/01/2016, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện việc kết nối giữa phần mềm đăng ký khai sinh và phần mềm cấp Số định danh cá nhân, sẽ triển khai thí điểm sử dụng phần mềm đăng ký khai sinh, cấp Số định danh cá nhân trong quý I/2016 cho các cơ quan đăng ký hộ tịch của thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng. Theo đó, kể từ 01/01/2016, dữ liệu khai sinh chính thức từ cơ quan đăng ký hộ tịch của 4 thành phố sẽ chuyển về Trung tâm dữ liệu của Bộ Tư pháp, từ đó chuyển cho Bộ công an để nhận Số định danh cá nhân và ghi ngay trong Giấy khai sinh cấp cho người dân.

Đối với các địa phương khác, công chức làm công tác hộ tịch thực hiện đăng ký khai sinh theo phương thức thông thường, giải thích cho người đi đăng ký khai sinh về việc chưa có Số định danh cá nhân. Tùy theo lựa chọn của người đi đăng ký khai sinh, thực hiện theo một trong hai phương án sau:

- Nếu người đi đăng ký khai sinh yêu cầu có Giấy khai sinh ngay thì để trống phần ghi về số định danh cá nhân, cấp Giấy khai sinh cho người dân, giải thích rõ cho họ về quyền bổ sung thông tin hộ tịch (Số định danh cá nhân) sau này.

- Nếu người đi đăng ký khai sinh yêu cầu có số định danh cá nhân thì viết phiếu hẹn (lùi thời hạn trả kết quả so với quy định), sau đó, định kỳ 01 lần/tuần tập trung hồ sơ lên Phòng Tư pháp để nhập dữ liệu khai sinh vào hệ thống để lấy Số định danh cá nhân, sau đó ghi vào Giấy khai sinh và gửi trả kết quả chongười yêu cầu qua hệ thống bưu chính.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 6555/HTQTCT-HT để xử lý:

Tin tức về Công văn 6555/HTQTCT-HT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 6555/HTQTCT-HT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 6555/HTQTCT-HT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 6555/HTQTCT-HT

Đang cập nhật