Thông tư 52/2015/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 52/2015/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 52/2015/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 52/2015/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng Ngày ban hành: 30/12/2015 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 52/2015/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI CỦA THƯƠNG NHÂN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Thương nhân mua bán hàng hóa qua biên giới
 • Điều 4. Hồ sơ, thủ tục đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới
 • Điều 5. Hàng hóa mua bán qua biên giới của thương nhân
 • Điều 6. Cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thực hiện mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân
 • Điều 7. Bảng kê mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU QUA CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI
 • PHỤ LỤC III MẪU BẢNG KÊ MUA BÁN HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI CỦA THƯƠNG NHÂN

Ngày 30/12 vừa qua, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 52/2015/TT-BCT để hướng dẫn chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân Quyết định 52/2015/QĐ-TTg.

Nội dung Thông tư 52/2015 này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam; các tổ chức cá nhân khác có hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa qua biên giới theo quy định tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg.

Theo quy định của Thông tư 52 này thì UBND tỉnh trên cơ sở đề xuất của Sở Công thương sẽ xin ý kiến Bộ Công thương để đưa ra danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo tiêu chí ưu tiên thương nhân có trụ sở kinh doanh hoặc chi nhánh hạch toán độc lập tại tỉnh biên giới.

Hồ sơ thủ tục thực hiện đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới cửa khẩu phụ, lối mở biên giới sẽ thực hiện theo điều 4 Thông tư 52 này.

Các mặt hàng là tài nguyên, khoáng sản, mặt hàng bình ổn giá, hàng hóa không có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam chỉ được xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong thời gian cụ thể do UBND tỉnh biên giới thông báo.

Trong trường hợp cửa khẩu phụ, lối mở biên giới bị ùn tắc, ách tắc UBND tỉnh biên giới sẽ quyết định áp dụng các biện pháp sau:

- Ưu tiên xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm tươi sống, các mặt hàng nông sản mau hư hỏng và các hàng hóa xuất khẩu khác.

- Tạm ngưng xuất khẩu các mặt hàng không có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam.

- Tạm ngưng nhập khẩu hàng hóa.

Thông tư 52/2015/TT-BCT sẽ có hiệu lực từ 15/2/2016, bãi bỏ Thông tư 13/2009/TT-BCT và các quy định về mua bán hàng hóa qua biên giới của Thương nhân tại Thông tư 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNNPTNT-BYT-NHNN.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 52/2015/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 52/2015/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 52/2015/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 52/2015/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 52/2015/TT-BCT

Đang cập nhật