Công văn 5435/BHXH-CSXH

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 5435/BHXH-CSXH

Tiêu đề: Công văn 5435/BHXH-CSXH năm 2015 hướng dẫn tạm thời việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 từ ngày 01/01/2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 5435/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 31/12/2015 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Công văn 5435/BHXH-CSXH năm 2015 hướng dẫn tạm thời việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 từ ngày 01/01/2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 • Số: 5435/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo Luật BHXH 2014 từ ngày ...
 • HƯỚNG DẪN LẬP, TRÁCH NHIỆM GHI DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC ...
 • 1. Mục đích:
 • 2- Phương pháp lập và trách nhiệm ghi
 • PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH
 • PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
 • HƯỚNG DẪN LẬP, TRÁCH NHIỆM GHI DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI ...
 • 1. Mục đích:
 • 2- Phương pháp lập và trách nhiệm ghi
 • Phần A: SỐ GIẢI QUYẾT MỚI
 • Mục 1: Danh sách được giải quyết
 • Mục 2: Danh sách chưa được giải quyết:
 • Phần B: SỐ ĐIỀU CHỈNH
 • Mục 1: Danh sách Điều chỉnh
 • Mục 2: Danh sách chưa được Điều chỉnh.
 • Phần C: SỐ BỔ SUNG, THU HỒI KINH PHÍ SAU KIỂM TRA, RÀ SOÁT HỒ SƠ
 • Phần D: TỔNG HỢP SỐ TIỀN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
 • Phụ lục Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo mẫu số 01
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 5435/BHXH-CSXH để xử lý:

Tin tức về Công văn 5435/BHXH-CSXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 5435/BHXH-CSXH

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 5435/BHXH-CSXH

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 5435/BHXH-CSXH

Đang cập nhật