Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND về ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định Số hiệu: 22/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thanh Tùng Ngày ban hành: 25/12/2015 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND về ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

  • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
  • Điều 1. Nhất trí ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
  • Điều 2. Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đã quy định tại các Nghị quyết của Hội ...
  • Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực triển khai hiện Nghị quyết.
  • Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân ...
  • QUY ĐỊNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
  • I. Ban hành mới quy định về Phí sử dụng lề đường, bến, bãi tại Cảng cá Đề Gi
  • II. Sửa đổi, bổ sung quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số loại phí, lệ phí
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND

Đang cập nhật