Chỉ thị 10200/CT-BNN-CN

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 10200/CT-BNN-CN

Tiêu đề: Chỉ thị 10200/CT-BNN-CN năm 2015 về phòng, chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông Xuân 2015-2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 10200/CT-BNN-CN Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 16/12/2015 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Chỉ thị 10200/CT-BNN-CN năm 2015 về phòng, chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông Xuân 2015-2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG ĐÓI, RÉT CHO GIA SÚC TRONG VỤ ĐÔNG - XUÂN 2015 - 2016
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 10200/CT-BNN-CN để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 10200/CT-BNN-CN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 10200/CT-BNN-CN

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 10200/CT-BNN-CN

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 10200/CT-BNN-CN

Đang cập nhật