Quyết định 152/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 152/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020 Số hiệu: 152/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng Ngày ban hành: 25/01/2016 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY QUYỀN THAM GIA CỦA TRẺ EM VÀO CÁC ...
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của ...
 • Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Giáo ...
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY QUYỀN THAM GIA CỦA TRẺ EM VÀO CÁC VẤN ĐỀ VỀ TRẺ EM TỈNH PHÚ ...
 • PHẦN MỘT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYỀN THAM GIA CỦA TRẺ EM TRONG THỜI GIAN VỪA QUA
 • 1. Thực hiện quyền tham gia của trẻ em trong gia đình còn mờ nhạt:
 • 2. Thực hiện quyền tham gia của trẻ em trong nhà trường chưa được quan tâm đúng mức:
 • 3. Thực hiện quyền tham gia của trẻ em ở cộng đồng, xã hội còn hạn chế:
 • 4. Các hình thức thực hiện quyền tham gia của trẻ em:
 • 5. Nguyên nhân hạn chế
 • PHẦN HAI CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY QUYỀN THAM GIA CỦA TRẺ EM VÀO CÁC VẤN ĐỀ CỦA TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2016-2020 ...
 • I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 • II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN
 • III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • IV. CÁC DỰ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 • V. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • VI. HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 152/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 152/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 152/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 152/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 152/QĐ-UBND

Đang cập nhật