Chỉ thị 685/CT-BNN-TY

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 685/CT-BNN-TY

Tiêu đề: Chỉ thị 685/CT-BNN-TY năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm dịp trước và sau Tết Bính Thân 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 685/CT-BNN-TY Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 25/01/2016 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược

Mục lục Chỉ thị 685/CT-BNN-TY năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm dịp trước và sau Tết Bính Thân 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM DỊP TRƯỚC VÀ SAU TẾT BÍNH ...
  • 1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm theo các nội dung trong Công ...
  • 2. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc, cụ thể:
  • 3. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Tai xanh ở lợn theo các quy định hiện hành; ...
  • 4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành văn bản để chỉ đạo chính quyền cấp dưới, các Sở, ngành ...
  • 5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Thú y: Thành lập các Đoàn đi đôn đốc, hướng dẫn công ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 685/CT-BNN-TY để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 685/CT-BNN-TY

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 685/CT-BNN-TY

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 685/CT-BNN-TY

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 685/CT-BNN-TY

Đang cập nhật