Quyết định 209/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 209/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 209/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới” do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 209/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam Ngày ban hành: 03/02/2016 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 209/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “BẢO QUẢN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN - DI SẢN TƯ LIỆU ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Điều khoản thi hành

Ngày 03/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 209/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”.

Một số nội dung đáng chú ý của Đề án “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới” như sau:

Mục tiêu của Đề án

+ Bảo quản an toàn tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, hạn chế sự hư hỏng của tài liệu nhằm gìn giữ tài liệu lâu dài.

+ Phát huy giá trị khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn thông qua việc đổi mới và mở rộng các hình thức quảng bá, tuyên truyền nhằm giới thiệu cho công chúng trong và ngoài nước tiếp cận, hiểu được giá trị nội dung, ý nghĩa của tài liệu Mộc bản triều Nguyễn; phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

+ Góp phần nâng cao nhận thức của xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam về vai trò của công tác lưu trữ, giá trị của tài liệu lưu trữ thông qua khối Di sản tư liệu thế giới quý hiếm này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/02/2016.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 209/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 209/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 209/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 209/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 209/QĐ-TTg

Đang cập nhật