Quyết định 47/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 47/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 47/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Số hiệu: 47/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trần Ngọc Trai Ngày ban hành: 11/01/2016 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Quyết định 47/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN ...
 • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với ...
 • 1./ Mục tiêu tổng quát
 • 2./ Mục tiêu cụ thể
 • 3./ Nội dung quy hoạch
 • 4./ Sản phẩm Quy hoạch
 • 5./ Phân kỳ thực hiện các dự án:
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND ...
 • PHỤ LỤC
 • Phụ lục 1 BẢNG PHÂN CHIA 44 TIỂU VÙNG
 • Phụ lục 2 BẢNG PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TỈNH BÌNH PHƯỚC
 • Phụ lục 3 BẢNG PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH BÌNH PHƯỚC
 • Phụ lục 4 BẢNG TỔNG HỢP CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC VÀ MỰC NƯỚC HẠ THẤP CHO PHÉP
 • Phụ lục 5 DANH MỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ
 • Phụ lục 6 DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ QUY HOẠCH - TỶ LỆ 1/100.000
 • Phụ lục 7 PHÂN KỲ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 47/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 47/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 47/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 47/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 47/QĐ-UBND

Đang cập nhật