Quyết định 10/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 10/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 10/2016/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Số hiệu: 10/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt Ngày ban hành: 05/02/2016 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Quyết định 10/2016/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 20/2015 ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi Trường, Xây ...
  • BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG
  • A. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:
  • B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:
  • C. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 10/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 10/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 10/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 10/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 10/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật